Home / Products / Egg Handling / Lindamatic 180

Broiler, Breeder, Layer, Turkey, Duck, Quail

Lindamatic 180

Lindamatic 180 is a lightweight but very strong crate designed for easy stacking of eggs and handling of several trays at the same time, providing extra protection for the eggs.
Эдгээр хайрцагнууд нь бүрэн овоолж, оруулах боломжтой. Үнэн хэрэгтээ, өндөг дүүрэн хайрцгийг амархан овоолж болно transport мөн тавиур дээрх өндөг гэмтээгүй. Буцах transport Энэ залгууртай дизайны ачаар бас тохиромжтой.
Lindamatic 180 reduces loading space by 30%.

 Техникийн хуудсыг татаж авах

Бидэнтэй холбоо бариарай

"*"шаардлагатай талбаруудыг заана

Энэ талбар нь баталгаажуулах зорилгоор бөгөөд өөрчлөгдөөгүй үлдсэн байх ёстой.
×