Home / Products / Farm Equipment / Feed Plate and Grid

Chick

Feed Plate and Grid

ТЭЭЛЛИЙН ТАВТАЙ
Дэгдээхэйнд зориулсан тэжээгч хавтан нь хэрэглэхэд хялбар бүтээгдэхүүн бөгөөд тэжээлийг цаасан дээр бохирдуулахгүй. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь өвчнөөс зайлсхийхэд тусалдаг бөгөөд өдрийн настай дэгдээхэйг тэжээхэд өргөн хэрэглэгддэг.

GRID
Энэ тор нь дэгдээхэйний эрүүл ахуйн орчинг бүрдүүлдэг бөгөөд тэжээлд ойртохоос өмнө хог хаягдлыг сарвуугаар нь хаях боломжийг олгодог.

 Техникийн хуудсыг татаж авах

Бидэнтэй холбоо бариарай

"*"шаардлагатай талбаруудыг заана

Энэ талбар нь баталгаажуулах зорилгоор бөгөөд өөрчлөгдөөгүй үлдсэн байх ёстой.
×