Egg Handling

Өндөг цуглуулах ба transport шувууны салбарын гол хэсэг юм. Эдгээр алхмуудыг сайтар мэдэж байх нь үйлдвэрлэлийн үзүүлэлт, малын сайн сайхан байдлыг хадгалах, ингэснээр хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.

Жиордано нь өндөгний болзошгүй гэмтлийг эрс багасгах зорилгоор арилжааны өндөг, өндөгний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, өндөг ангаахай, инкубацийн үйлдвэрлэлд зориулсан шийдлүүдийг боловсруулж, боловсруулж, үйлдвэрлэдэг. Энэхүү зориулалтын тоног төхөөрөмж одоо олон улсын үйлдвэрлэлийн стандарт болсон.

Саналын гол зүйл бол технологийн болон дэвшилтэт технологи юм egg handling системүүд. Хэрэглэгчийн өндөгний өндөг ачааны систем, ангаахайн үйлдвэрүүдэд зориулсан HCS.

Бүх бүтээгдэхүүн

Animal

×